Predbožićni susret kardinala Bozanića sa svećenicima

“Draga subraćo, ne bojte se! Čuvajmo svećeničko zajedništvo i ljubavlju služimo jedni drugima”, završne su riječi obraćanja zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića okupljenim pomoćnim biskupima mons. Valentinu Pozaiću (biskupu u miru), mons. Ivanu Šašku i mons. Miji Gorskome te dijecezanskim i redovničkim svećenicima, trajnim đakonima i bogoslovima na predbožićnom susretu koji je održan u ponedjeljak 10. prosinca 2018. godine u dvorani “Vijenac” Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. 

FOTOGALERIJA

Na početku susreta, okupljeni su izmolili molitvu Srednjeg časa, a u molitvu ih je uveo pjesmom Bogoslovski oktet. Pozdravni govor zatim je izrekao pomoćni biskup zagrebački mons. Ivan Šaško. Na početku govora biskup je istaknuo: “Kroz naš svećenički život struji, odražava se, ponavlja se kao pripjev izazovna biblijska i obredna riječ: Evo me! U svakome susretu, u našemu pozivu i službama, taj se odgovor prepoznaje kao adventski, kao marijanski odgovor, ispunjen molitvom za Božju pomoć u našim nesigurnostima, ispunjen pouzdanjem u vjeri, bez koje naš poziv nema temelja, ispunjen služenjem kao izražajem trajnoga obraćenja i preobražajne snage.”

U nastavku govora biskup Šaško se osvrnuo na riječi apostola Pavla iz Prve poslanice Korinćanima: „Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lûde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.“ (1Kor 26-31). 

Govoreći o životu Nadbiskupije i svećeničkom radu biskup Šaško je iznio statističke podatke o prethodnom razdoblju: naša Nadbiskupija ima 205 župa, od kojih je njih 30 na upravljanje povjereno redovnicima. U Nadbiskupiji trenutno ima točno 300 inkardiniranih (dijecezanskih) svećenika. Na službi u župama Zagrebačke nadbiskupije, kao župnici i župni vikari, djeluje 73 redovnika, a 9 je redovničkih prezbitera koji imaju dekrete za određene službe u Nadbiskupiji. Na službi na Katoličkome bogoslovnom fakultetu i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu ima 12 nadbiskupijskih svećenika; 9 je svećenika na studiju u inozemstvu, a 10 ih je na službi u inozemstvu. U miru imamo 35 svećenika, a 12 ih je na bolovanju. Na službi ili boravku u Nadbiskupiji ima 59 dijecezanskih svećenika drugih nad/biskupija; 243 su redovnička svećenika prisutna (na službi ili boravku) u Nadbiskupiji, a 984 redovnice (prema crkvenoj statistici za 2017. godinu – stanje 31. prosinca 2017.)

U nebesko zajedništvo Vječnoga svećenika prešli su četvorica dijecezanskih svećenika Zagrebačke nadbiskupije te šestorica svećenika redovnika koji su imali prebivalište na području Zagrebačke nadbiskupije. Ove je godine zaređeno 8 prezbitera Zagrebačke nadbiskupije i 11 redovnika, zaređenih za svećenike u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Zaređeno je 7 dijecezanskih kandidata za đakone Zagrebačke nadbiskupije i 12 redovničkih. Od ostalih brojčanih podataka vrijedno je spomenuti da je do sada 78, a da će do 16. prosinca (do kraja ove godine), u Zagrebačkoj nadbiskupiji, po preporuci župnika, biti kršteno 81 dijete iz brojnih obitelji (peto dijete i sljedeće).

Biskup Šaško je istaknuo pet širih područja na kojima se tijekom ove godine, najsnažnije očitovala crkvenost i pastoralna briga, jer je obuhvatila cijelu obitelj Nadbiskupije, a seže i puno šire. To su: Druga sinoda zagrebačke nadbiskupije, blaženi Alojzije Stepinac, ‘Godina Svetoga Josipa’, pastoralni pohod ‘Ad limina apostolorum’ i  ‘Susret hrvatske katoličke mladeži’.

Na kraju svog govora biskup Šaško je rekao: “Svi ti događaji sve radosti i poteškoće najviše se odražavaju, a puno puta i prelamaju na službi našega nadbiskupa. Takvo je mjesto zagrebačkoga nadbiskupa i Nadbiskupije da se prema njima usmjeruje i najjača snaga udaraca protiv Crkve u našoj domovini, želeći ju – kako prije tako i danas – poljuljati i oslabiti njezino djelovanju u društvu. Zato Vam ovdje, dragi nadbiskupe, čestitamo na svemu što je Bog ostvario u suradnji s Vama i s prezbiterijem naše Nadbiskupije. Ujedno Vam svjedočimo svoju molitvenu blizinu, ne samo u svakodnevnome slavlju euharistije, nego i u onim trenutcima u kojima Vam ne možemo pomoći drukčije, osim molitvom. Molimo Božju snagu da ustrajete dok Vam prenosim sigurnost da je prezbiterij naše Nadbiskupije s Vama kao potpora u Vašoj službi i na našemu zajedničkom putu.”

Nakon biskupa Šaška, okupljenima se obratio kardinal Bozanić posebno pozdravivši bogoslove i izražavajući radost što njihov broj svake godine raste. To je Božji dar. U nastavku je progovorio o pohodu biskupa Hrvatske biskupske konferencije “Ad limina Apostolorum” od  12. do 17. studenoga 2018. godine. Govoreći o susretu sa Svetim Ocem, Kardinal je rekao kako je to bio veoma srdačan i otvoren razgovor, bez posebnih formalnosti. Ozračje blizine i neposrednosti unio je u susret sam Sveti Otac, svojom neposrednošću i jednostavnošću. U razgovoru bila su dotaknuta razna pitanja života Crkve. Dakako da je bilo riječi i o procesu kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca. Kardinal je progovorio o svom zasebnom susretu sa Svetim Ocem za koji je zamolio prije pohoda biskupa “Ad limina”, a na kojem je sa Svetim Ocem razgovarao o procesu kanonizacije blaženog Alojzija Stepinca, izvijestio Svetog Oca o nedavno završenoj Drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije te o Nacionalnom susretu hrvatske katoličke mladeži u Zagrebu, koji se priprema za 2020. godinu.

Kardinal je napomenuo kako je u više dikasterija, a posebno u Kongregaciji za kler bilo riječi o svećenicima, te izazovima i poteškoćama s kojima se susreću u suvremenosti. “Trebamo biti svjesni toga da je današnje vrijeme i čovjek današnjice, koji je pod velikim utjecajima medija, u drugačijem odnosu i prema nama svećenicima. Sve to i ne trebamo promatrati odviše kritično. Crkva živi razdoblje novog čišćenja, u kojem su i žiži upravo osobe posvećene duhovnom zvanju. Sve nas to poziva na novu koretnost i dosljednost života. Traži se i novi način i stil odnosa prema vjernicima. Riječ Božja poziva nas: ne bojte se vršiti svoga poslanja u Crkvi i svijetu, ne smijemo bježati, ali se moramo uvijek iznova učiti pravilno služiti vlastitom slobodom.”

Na kraju svog obraćanja, Kardinal je čestitao nadolazeće blagdane, Isusova rođenja i Novu 2019. godinu. Susret je završio zajedničkom molitvom Anđeoskog pozdravljenja, a potom se nastavio u međusobnom razgovoru i čestitanju okupljenih. 
Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije