Presveto Trojstvo

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: BOŽJA LJUBAV ZA ČOVJEKA

Što mi kao ljudi i vjernici možemo uopće znati o Bogu? On je neizmjerna i apsolutna tajna kao jedan a prisutan u tri božanske osobe: Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. U Bibliji otkrivamo Boga Starog Zavjeta kao Stvoritelja i Svedržitelja. U  Novom Zavjetu Barem djelomično otkrivamo ga u Isusu Kristu kao utjelovljenog Sina koji izlazi iz Oca u vremenu i prostoru premda je od vijeka on s Ocem jedno.

Što to Bog od čovjeka želi? Pa prije svega želi mu iskazati neizmjernu ljubav u darivanju samoga sebe za nas. Bog savršeni Trojedini Duh, ne stvoren, ne ograničen vremenom i prostorom uzima ljudsku krhkost i postaje smrtni čovjek u svemu jednak, nama izgledom, osim u grijesima. Isus nakon povratka u vječnost od Oca šalje Duha Svetoga.

Pokušavamo se jednostavnim rječnikom izraziti: Stvoritelj je dovršio stvaranje, Otkupitelj Isus je žrtvom na križu otkupio svijet od vlasti đavla a Duh Sveti taj isti otkupljeni svijet nadahnjuje i vodi prema konačnom sjedinjenju s Ocem odakle je sve počelo. Nisu to tri Boga u sebi različita nego jedan isti u različitim vremenima i djelovanjima a sve sa željom da čovjeka i stvoreni svijet vječno usreći. Da dublje uronimo u tajnu Presvetog Trojstva uzmimo našu sliku obitelji. Obitelj čine otac, majka i djeca. Obitelj je neostvariva bez oca ili majke ili djece. Svako od njih ima različitu ulogu ali jedino u uzajamnoj ljubavi tvore sve troje jedno – obitelj. Tako je i Bog Otac u Sinu i Sin u Ocu vezani ljubavlju Duha Svetoga. Takav način postojanja i djelovanja sadržan je u Presvetom Trojstvu koje je nerazdjeljivo i daje nam naslutiti tu neizmjernu tajnu veličine i svetosti Boga. „Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi. Amen!“