Treća nedjelja došašća (A)

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju  U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.« Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!« Riječ Gospodnja.

Komentar:  „Jesi li ti onaj ili drugoga da čekamo?“, pitanje je koje Ivan iz tamnice upućuje Isusu. Za Ivana je ta tama neznanja bila teža od tamnice u kojoj je bio nepravedno zatvoren, zbog svjedočenja, zbog istine… Propovijedao je Isusov dolazak, dolazak Sudca koji će razdvojiti dobre od zlih, a Isus prolazi svijetom, propovijeda, ozdravlja, oprašta… Sasvim drukčije od očekivanoga. I danas bismo Isusu najradije postavili isto pitanje: „Jesi li ti onaj pravi ili drugoga da čekamo?“ Nesigurnost i neznanje bit će u nama sve dok se posvema ne otvorimo Isusovoj iznenađujućoj drukčijosti. Vjera se rađa ondje gdje se dade prostora Božjoj prisutnosti, unatoč svoj nevidljivosti i  neshvatljivosti.