Press "Enter" to skip to content

Naši mladomisnici: Kristijan Tušek

Kristijan Tušek: Stepinac je jednom prilikom rekao da je jedino bitno da ide naprijed Božja stvar. To za mene znači služiti drugima, pokazati da je svećeništvo nešto što se može istinski živjeti, što čovjeka ispunjava i raduje.