Projekt obnove župne crkve

Početak pripreme projektne dokumentacije tijekom 2023. godine

Slike: Danijel Cvetko, Darko Fiket i vlč. Branko Risek

•Izrađena je projektna dokumentacija i provedba mjera zaštite crkve Sv. Jelene Križarice sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Iz Fonda preko Državnog proračuna Župi je dodijeljeno 146.500,00 eura te su tim novcima računi isplaćeni u potpunosti.

Trošak se odnosio na: Uslugu upravljanja projektom, geomehanička i ostala istraživanja i elaborat, 3D snimanje/dokumentiranje stanja i izrada snimke postojećeg stanja, konzervatorsko-restauratorska istraživanja i elaborat, izradu idejnog rješenja obnove građevine, opisa i grafičkog prikaza zahvata u prostoru, tehničku kontrolu glede mehaničke otpornosti i stabilnosti projekta obnove konstrukcije, detaljan pregled, utvrđivanja šteta i propisivanja hitnih mjera, elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te izrade projekta obnove konstrukcije zgrade.

Početak radova oko obnove

Započeli smo sa popravcima u crkvi. Predračun za popravke je 662.500,00 Eura. Potpisali smo Ugovor sa Ministarstvom kulture i medija za hitne intervencije na crkvi te nam je Ministarstvo omogućilo sredstva, no naravno da ćemo i mi kao župa morati sudjelovati u popravcima. Rok za prvi dio obnove ili radove na kupoli je 28. travnja.

Iz crkve smo izmjestili sav namještaj pa se pristupilo postavljanju skele te zaštitni ostalih elemenata u crkvi.

Nakon toga pristupilo se polako rastavljanju drvene kupole te izvidu kompletnog stanja

I polako se pristupilo radovima na unutrašnjosti

Armature vijenca za kupolu

Dana 7. studenog 2023. odslužili smo zadnju misu u samoj crkvi te smo 9. studenog 2023. započeli liturgijska (misna) slavlja u prostorima DVD-a Zabok i 12. studenog 2023. u Atriju Osnovne Škole Ksavera Šandora Gjalskog. Mise su u pravilu u tjednu u Vatrogasnom domu, a nedjeljom u Osnovnoj školi.

NASTAVAK RADOVA:

Zahvaljujemo našem DVD-u Zabok i Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog što nam omogućuju da imamo misna slavlja u njihovim prostorima. Važno je da te prostore koristimo čak i odgovornije nego da smo u župnoj crkvi.

Sve radove i radnike preporučujemo u Vaše molitve.