Treća korizmena nedjelja

Iz evanđelja po Ivanu:

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.   (Iv 2, 13-25)

Kratka misao: Isus izgoni trgovce iz Hrama, no njegova reakcija nije toliko kritika trgovanja u svetom prostoru koliko obračun s krivim bogoštovljem, s poimanjem Boga kao trgovca kojega je moguće potkupiti jeftinim radnjama. Isus aludira na proroka Jeremiju (usp. Jr 7,11) koji je korio Izraelce jer su mislili da mogu izrabljivati slabije, a potom otići u Hram i uzdati se da će im Bog pomoći. Stoga je Bog dao razoriti takav Hram, jer bolje da se njegovo ime ne spominje, nego da licemjeri daju lažna svjedočanstva o njemu. Cijelu propovijed pročitajte na www.sagud.xyz