Trideseta nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: TROSTRUKA LJUBAV – TROSTRUKA ZAPOVIJED

Prošle se nedjelje čulo: „Bog ili car?“ a ove nedjelje čujemo: „Bog ili čovjek!“ Pitanja od životne važnosti ali ne samo za vremenitost nego i za vječnost. U mnoštvu propisa i zakona čovjek se često teško snalazio i nije mogao razlučiti što je važno, što važnije a što najvažnije. Isus na pitanje odgovara kratko i sadržajno za sva vremena i sve zakone: „Ljubi Gospodina Boga iznad svega, jer je on tvoj Stvoritelj i sve što imaš i što jesi njegov je dar, ljubi svoga bližnjega, i naglašava: ‘kao sebe samoga’. Doista, ljubav prema Bogu potrebna je i nenadmašna upravo zato što uopće postojim, što mislim, razumijem, spoznajem i što uopće imam dar ljubavi. Nisam stvoren poput divlje zvijeri bez osjećaja i razuma nego kao Čovjek na Božju sliku. To me obavezuje na ljubav prema svim drugim ljudima osobito slabima i nemoćnima, prikraćenima, izrabljivanima i ugrožavanima od drugog čovjeka ili bolje reći nečovjeka. Da bih mogao ljubiti druge moram ljubiti i samoga sebe jer za ljubav sam stvoren iz Ljubavi. Bog u Isusu Kristu ljubi čovjeka do samoga križa koji je najveći pokazatelj te ljubavi. Mi ljudi poznajemo mnogo sreće, ali samo nas ljubav uistinu usrećuje. Zato je zaista sretan samo čovjek, koji istinski ljubi. Iz toga, koliko smo sretni, možemo zaključiti, koliko ljubavi ima u nama. Iz toga, koliko su sretni naši mladi, smijemo zaključiti, koliko ljubavi ima u njima. Iz sreće, koja zrači iz naših obitelji, smijemo zaključiti, koliko se njezini članovi međusobno ljube. Iz sreće, koja sjaji iz naših nedjeljnih susreta u crkvi, smijemo zaključiti, koliko je ljubavi u našim župskim zajednicama. Iz količine sreće, koju doživljava današnje čovječanstvo, smijemo zaključiti o količini ljubavi, koju danas mi ljudi posjedujemo.