U Belcu slavljena Meša z kajkavskemi popevkami

U sklopu manifestacije Tu v Belcu sme doma koja se održava unutar programa 50. Dana kajkavske riječi (20.- 29. rujna), u crkvi sv. Marije Snježne u Belcu proslavili smo Mešu z kajkavskemi popevkami u nedjelju 22. rujna 2019. godine. 

Mešu je predvodio preč. Milan Pušec, dok je za pripremu liturgijskog teksta bio zadužen preč. Zvonimir Kurečić koji je pripremio Čin i red svete meše prema knjizi Čtejenja i Evangeliumi na vse nedelje i svetke cieloga leta za potrebuvanje Nadbiškupije Zagrebečke, s zavjetkom …, na svetlo van dani s dopuščenjem uzoritoga i prečastnoga gospodina kardinala Juraja Haulika, sedemdeset i osmoga biškupa, a pervoga nad-biškupa zagrebečkoga, Vu Zagrebu 1858. Berzotiskom Dra. Ljudevita Gaja.

Čitanja i evanđelje su preuzeti iz Svetog pisma Novoga zakona, prijevoda Novog Zavjeta na horvatski (kajkavski književni) jezik benediktinca Ivana Ruperta Gusiča nastalog između 1810. i 1821. godine. 

Sveto pismo Novoga zakona čuvao se kao rukopis u knjižnici Metropolitane u Zagrebu i zahvaljujući Hrvatskom književnom društvu sv. Jeronima rukopis je transkribiran, obrađen i tiskan 2018. godine, čime su tekstovi najprevođenije knjige na svijetu zastupljeni i na kajkavskom jeziku. 

Mešom s kajkavskemi popevkami Župa Belec želi pridonijeti očuvanju i prepoznavanju kajkavskog dijalekta koji je kao kajkavski književni jezik od 16. do 19. stoljeća dobio međunarodni ISO kod 2016., a ujedno njegovati crkvene napjeve na kajkavštini, za što je zaslužan crkveni zbor kojeg su uvježbavali bogoslov Marko Malek Solgat, Vesna Kovaček i orguljaš Karlo Frtalj.

Ivana Sambolić,
župna medijska suradnica